Kategorie Matematyka

2x-4-3(2-x)=5(2x-1)

Lucyna Ekspert z przedmiotu Matematyka • 2691 poprawnych odpowiedziData rejestracji: 10/11/2016Łącznie podziękowań: 51,9 tys.

Hej, już spieszę z pomocą i załączam poniżej dwa pliki do pobrania. Tym samym powyższe zagadnienie odznaczam jako rozwiązane. Liczę, że pomogłam. Pozdrawiam, Lucyna.

Podziękowań: 250
Uznało za pomocne: 175
Pobrań: 374

Rozwiązanie krok po kroku dla: rozwiąż równanie 2x-4-3(2-x)=5(2x-1)2x-4-3(2-x)=5(2x-1) rozwiaz rownanie. 2. Zobacz odpowiedzi.8, 12×4+7×3+7x-12=0, (x2+1)(12×2+7x-12)=0, Z={-}. 9, 2×4-5×3+5x-2=0, (x2-1)(2×2-5x+2)=0, Z={-112}. 10, x3+2×2-3x-10=0, (x-2)(x2+4x+5)=0, Z={2}.(2x-5)/(5+2x)-(3/4)=0. Określenie dziedziny: (5+2x)!=0. Przenoszę liczby na prawą stronę, a niewiadome na lewą 2x!=-5 x!=-5/2 x!=-2+1/2 x∈R.Rozwiązaniem równania (frac{2x-4}{3-x}=frac{4}{3}) jest liczba: (x=0) (x=frac{12}{5}) (x=2) (x=frac{25}{11}) Rozwiązanie: Krok 1. Zapisa..

5(x+4)-(2x-3)=2(1-2x)

Zadanie 4. Liczba wszystkich rozwiązań równania (2x-3)(x^2-x)=0 jest równa. A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Rozwiązanie wideo. Obejrzyj na Youtubie. Odpowiedź.Rozwiąż równanie. a) 2×3 = 4×2 b) x5 = 9×3 c) x4 = −27×3 d) x5 = 8×2 e) x5. c) x4 = 4×3 + 5×2 d) 6×3 + 9×2 = 3×4 e) 2×5 = 2×4 + 12×3 f) 10×4 + x3 = 2×2. 1, x3-5×2=x-5, x, Z={-115}. 2, 4×3+12×2=x+3, 4×3+12×2-x-3=0, Z={-3,-}. 3, x3+5×2+2x-8=0, (x-1)(x2+6x+8)=0, Z={-4,-2,1}. 4, x3-7x+6=0, (x-1)(x2+x-6)=0. p) 2x – frac{3}{4} – 1 frac{1}{5}x = frac{2}{5} – frac{1}{10}. L=(4 – x) – (2x + 3) + (x – 4)= (4-13)-(2*13 +3) + (13-4) = -9 – (26. Rozwiąż równanie 5(x+4)-(2x-3)=2(1-2x). 5(x+4)-(2x-3)=2(1-2x) Przenoszę prawą stronę równania: 5(x+4)-(2x-3)-(2(1-2x))=0. Obliczam liczby i redukuje wyrazy.

(3x+2)/4+5=(2x+1)/3

1, (x-4)2=(x-4)(2x-1), -x2+x+12=0, Z={4,-3}. 2, (3x+2)2=7(3x+2), 9×2-9x-10=0, Z={} 3, (x-3)2+(x-2)2-(x-1)2=0, x2-8x+12=0, Z={2,6}. 4, (2x-1)2-6(2x-1)+5=0. Nie możemy podzielić obydwu stron równania przez (3x+2), bo nie mamy pewności, że przypadkiem nie podzielimy tego równania przez 0.8, 12×4+7×3+7x-12=0, (x2+1)(12×2+7x-12)=0, Z={-}. 9, 2×4-5×3+5x-2=0, (x2-1)(2×2-5x+2)=0, Z={-112}. 10, x3+2×2-3x-10=0, (x-2)(x2+4x+5)=0, Z={2}.edzia: zad 5 rozwiaz rownania a)(3x-2)2-x2-2x=1 b)2×2-32=0 c)4×2+5x=0 moglby. 9×2-12x+4-x2-2x-1=0 8×2-14x+3=0 obliczasz deltę Δ=(-14)2-4*8*3=196-96=100. 2x-2x=24-30 x=6 j) x+4 x/3=7 x+(12+x)/3=7 3x+3*(12+x_/3=3*7 3x+12+x=21 4x+12=21 4x=21-12 4x=9 x=9/4 k) 3/5x-x/2=1/2 0,6x-0,5x=0,5 0,1x=0,5

x+2/4+1=x+6/4

rozwiaz rownania. agnieszka.c: a) 2×4-8×3+6×2=0 b) x3+5×2-x-5=0 c)x4+x3-8x-8=0. x3-6×2+11x-6=(x-2)(x2-4x+3)=0 Δ=16-12=4 √Δ=2 x1=(4-2)/2=1 x2=(4+2)/2=3. Rozwiąż równanie (frac{2x-4}{x}=frac{x}{2x-4}), gdzie (xneq0) i (xneq2). Rozwiązanie: Krok 1. Wymnożenie na krzyż poszczególnych wartości. R..Zadanie 1. Rozwiąż równanie |x|=4.. ODPOWIEDŹ. Liczba x jest rozwiązaniem nierówności wtedy i tylko wtedy, gdy x=4 lub x=−4. .Równania wielomianowe – zadania. Zadanie 1. Rozwiąż równanie x^3-6x^2-9x+54=0. 1, x3-5×2=x-5, x, Z={-115}. 2, 4×3+12×2=x+3, 4×3+12×2-x-3=0, Z={-3,-}. 3, x3+5×2+2x-8=0, (x-1)(x2+6x+8)=0, Z={-4,-2,1}. 4, x3-7x+6=0, (x-1)(x2+x-6)=0.

e) (3x + 2)/4 + 5 = (2x + 1)/3

1.Rozwiąż równania. a)3x-5=4+2x b)-5x+10=2x-8 c)-5x-17=-9x+3 d)7x+14=5x-22 e)2x-4+5x=x+2 f)-3+2x-6=3-4x g)7x+2=5+3x+9 h)-5x+12+x=2x-12 2.×3-6×2+11x-6=(x-2)(x2-4x+3)=0 Δ=16-12=4 √Δ=2 x1=(4-2)/2=1 x2=(4+2)/2=3. c)2×4−8×3−9×2−4x−5=0 d)x4−x3−7×2+13x−6=0 e)x4−4×3+6×2−4x+1=0. 2x = 7 – 5 x = (7 – 5) : 2 x = 1 b. 13x + 4 = 17. 13x = 17 – 4 x = (17 – 4) : 13 x = 1 c. 4x + 25 = 37. 4x = 37 – 25 x = (37 – 25) : 4 x = 3 d. 3x + 52 = 76.Liczba wszystkich rozwiązań równania (2x-3)(x^2-x)=0 jest równa. Zadanie 5. Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-13=0 ? A.1. B.2. C.3. D.4.8, 12×4+7×3+7x-12=0, (x2+1)(12×2+7x-12)=0, Z={-}. 9, 2×4-5×3+5x-2=0, (x2-1)(2×2-5x+2)=0, Z={-112}. 10, x3+2×2-3x-10=0, (x-2)(x2+4x+5)=0, Z={2}.

Dodaj komentarz