Kategorie Język Polski

O co poeta prosi Apollina

Oda o incipicie O co poeta prosi Apollina.. (niejednokrotnie spotykamy również incipit Czego wieszcz żąda, o co Apollina / Prosi.O co poeta prosi Apollina.. (Do Apollina) – Horacy, Horacy – analiza i interpretacja twórczości.O co poeta prosi Apollina (Horacy). Pieśń ta stanowi jeden z najpełniejszych wyrazów życiowej postawy Horacego. Ma formę prośby skierowanej do boga w dzień. Pieśń Horacego O co poeta prosi Apollina ma formę prośby skierowanej do boga w dzień poświęcenia mu świątyni na Palatynie.W całości jest skierowana do Apolla, na co wskazuje tytuł. Apollo, syn Latony, to bóg muzyki i poezji, który zsyłał natchnienie poetom, dlatego też do niego w.

Kategorie Chemia

Elektroliza NaOH

Elektroliza zasad:NaOH,KOH,Mg(OH)2,NH4OH Elektroliza soli:CuSO4,AgNO3. 1. Zobacz odpowiedź. Zaloguj się, by dodać komentarz. W przypadku elektrolizy wodnego roztworu NaOH na elektrodach aparatu zachodzą następujące reakcje: Katoda (-): 4 H2O + 4 e = 2 H2 + 4 OH. -. Anoda (+): 4 OH.Elektroliza roztworów kwasów i zasad. Poddajmy teraz elektrolizie na elektrodach grafitowych roztwory wodorotlenku sodu NaOH i kwasu siarkowego(VI) H2SO4 (. Zadanie – Elektroliza wodnego roztworu NaOH – czas elektrolizy – z odpowiedzią. W procesie elektrolizy wodnego roztworu wodorotlenku sodu na elektrodach. w wyniku elektrolizy stopniowych soli otrzymuje się metale lekkie: Na, Ca, Li, Hg. Niemetale : F, CL. Związki NaOH. 2. Elektrorafinacja (.

Kategorie Fizyka

Załamanie fali dźwiękowej

Oblicz kąt załamania fali dźwiękowej przy przejściu z wody do lodu wiedząc, że kąt padania α = 20°. Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wodzie v. Im węższa jest szczelina, tym większy jest kąt ugięcia. Gdy szerokość szczeliny równa się długości fali, kąt ugięcia równa się p/2, co oznacza, że fale za. Dyfrakcja (ugięcie fali) to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla przeszkód. Refrakcja – zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej lub akustycznej, załamanie fali związane ze zmianą jej prędkości (zob. prędkość. Gdy fala mechaniczna napotka na swojej drodze inny ośrodek. gęstość, dochodzi wówczas do zjawiska odbicia i załamania fali (refrakcji) na.

Kategorie Chemia

Stężenia procentowe zadania

Zadanie ID:271. W temp.30oC sporządzono nasycony roztwór NaNO3. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze. Stężenie procentowe to informacja o tym, ile części masowych (wagowych) substancji rozpuszczonej znajduje się w 100 częściach masowych (wagowych) roztworu.Temat: Stężenie procentowe – zadania. Z wzoru na stężenie procentowe możemy obliczyć również: • masę substancji rozpuszczonej.Zadanie 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 450 g roztworu znajduje się 15 g substancji. Rozwiązanie: Dane:.Zadania wymagające przekształcenia wzoru. W drugiej części artykułu o stężeniu procentowym spróbujemy się zmierzyć z trudniejszymi zadaniami.

Kategorie Fizyka

Energia kinetyczna i potencjalna

Wagony kolejki górskiej mają największą wartość energii kinetycznej u dołu trasy. Podczas wznoszenia się, energia ta zamienia się w energię potencjalną. gdzie r jest promieniem krzywizny okręgu lub łuku. Energia kinetyczna układu punktów materialnych jest sumą arytmetyczna energii kinetycznych poszczególnych. Pojęcie energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej.Rośnie twoja energia potencjalna grawitacji, a energia kinetyczna maleje. W najwyższym punkcie toru lotu energia kinetyczna maleje do zera, z kolei energia. jest zarazem energią całkowitą (energia kinetyczna Ek = 0). Jeżeli puścimy sprężynę to jej energia potencjalna będzie zmieniać się w energię kinetyczną masy.

Kategorie Historia

Wymień instytucje i organizacje Polskiego Państwa Podziemnego

Rada jedności narodowej. Związek walki zbrojnej. Narodowa organizacja wojskowa. Tajna armia polska. Szare szeregi. Bataliony chłopskie.Polskie Państwo Podziemne (PPP) – tajne struktury państwa polskiego, i miał się zająć organizacją podziemia z ramienia internowanego Wodza Naczelnego.AK była największą organizacją konspiracyjna na ziemiach polskich. pomocy udzielnej przez Brytyjczyków Polskiemu Państwu Podziemnemu.Polskie Państwo Podziemne. 1. Początki ruchu oporu w Polsce. a. Polacy nie podjęli kolaboracji z Niemcami na większą skalę.O organizacji, zadaniach i działalności polskiej konspiracji, zarówno wojskowej jak i cywilnej, opowiada dr hab. Waldemar Grabowski z Wydziału Badań Naukowych.

Kategorie Biologia

Na wykresach przedstawiono krzywe wiązania tlenu przez hemoglobinę

Wykresy w załączniku. 1.Odczytaj z wykresów, przy jakiej prężności tlenu następuje 90-procentowe wysycenie hemoglobiny i mioglobiny. 2. Określ. b) Mioglobina, ponieważ związek ten wykazuje 90-procentowe wysycenie przy niższej prężności tlenu. c) Większe powinowactwo mioglobiny niż hemoglobiny do tlenu. Na wykresie przedstawiono powinowactwo do tlenu dwóch barwników oddechowych: hemoglobiny występującej we krwi i mioglobiny występującej w mięśniach. Krzywa. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik. Strona 94. 16. Zadanie. 17. Zadanie. a). Hemoglobina: 50-60 mmHg.Na wykresach przedstawiono krzywe dysocjacji hemocyjaniny (w hemolimfie) i. Na podstawie wykresów określ kierunek dyfuzji tlenu – A lub B – pomiędzy.

Kategorie WOS

Bataliony Chłopskie na Kielecczyźnie

Bataliony Chłopskie (BCh) – konspiracyjna organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowego licząca około 170 tys. ludzi. Działająca w czasie II wojny światowej na. Do grudnia udało się uzyskać liczbę 7125 członków BCh na Kielecczyźnie. W tym samym roku prężnie rozwijał się okręg II warszawski, a organizację rozpoczął okręg. Walka o nową Polskę. Bataliony Chłopskie na Kielecczyźnie 1940-1945 – Durlej S. (red.) – Księgarnia Odkrywcy – szeroki wybór książek w tematyce: historia, III Kielecki Okręg Batalionów Chłopskich – jeden z okręgów w strukturze organizacyjnej Batalionów Chłopskich. Obejmował terytorium przedwojennego. Bataliony Chłopskie na Kielecczyźnie 1940-1945. 11 dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu. Ludowego i Zakładu Historii Ruchu Ludowego.

Kategorie Fizyka

Mezon pi

Do metatrwałych (trwałych ze względu na oddziaływanie silne) mezonów należą mezony π (piony), K (kaony), η, D i B, a do rezonansów mezonowych mezony ρ, ω, Mezon π (pion) – najlżejszy mezon, o zerowym spinie. Występuje w trzech odmianach π0, π+ i π−, które razem z cząstkami K, η tworzą nonet. Charakterystyka:.Właściwości mezonów, Początek. Nazwa stałej, Oznaczenie, Wartość, Uwagi, Źródło. Masa pionu π ± (S=C=B=0) (mezon pi +/-), mπ±, (139,57018 ± 0,00035) MeVJądro atomowe budują protony i neutrony, jednak nie mogłoby ono zaistnieć gdyby nie dodatkowy, cichy gość – wirtualny pion, czyli mezon pi.Wynikające ze szczególnej teorii względności zjawisko dylatacji czasu zostało potwierdzone doświadczalnie w eksperymentach związanych z mezonami π+. Mezony.

Kategorie Fizyka

Jak zagęścić sos bez mąki

Jak zagęścić sos bez mąki?. Nie tylko mąka poratuje nas, gdy sos jest zbyt rzadki. Zamiast niej możesz użyć mielonego siemienia lnianego -. Jak zagęścić sos bez mąki? Wykorzystaj len. Jeśli już koniecznie potrzebujesz zagęścić sos i kompletnie nie masz czasu na czekanie na to, aż. Jak zagęścić sos bez mąki?. Jeżeli nie chcemy zagęszczać sosu żadnymi dodatkowymi składnikami, najlepiej zmienić jego konsystencję poprzez redukcję wody. W tym. Najprostszym rozwiązaniem problemu rzadkiego sosu jest dosypanie odrobiny mąki. Skrobia w niej zawarta łączy się z cząsteczkami wody i zmienia. Jak zagęścić sos mąką lub skrobią? Najprościej jest rozprowadzić łyżkę którejś z nich w odrobinie sosu zabranego z naczynia, a następnie wlać tę mieszankę.