Kategorie Fizyka

Oblicz ile waży 20 cm3 wodoru

Oblicz ile waży: a) 20 cm3 wodoru o gęstości d = 0,09 g/dm3 b) 10 cm3 tlenu o d = 1,43 g/dm3 c) 45 cm3 azotu o d = 1,25 g/dm3 d) 30 cm3 tlenku węgla (IV). ZADANIA – GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI. 1. Oblicz ile waży: a) 20 cm[tex] x^{3} [/tex] wodoru o gęstości d = 0,09 g/dm […ZADANIA – GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI. 1. Oblicz ile waży: a) 20 cm wodoru o gęstości d = 0,09 g/dm b) 10 cm tlenu o d = 1,43 g/dmx^{3} c) 45 cm x^{3}azotu o d = 1. 1. Oblicz ile waży: a) 20 cm3 wodoru o gęstości d = 0,09 g/dm3 b) 10 cm3 tlenu o d = 1,43 g/dm3 c) 45 cm3 azotu o d = 1,25 g/dm3 d) 30 cm3 tlenku węgla (IV). Zadanie 13. Oblicz ile waży: a)20 cm3 wodoru o gęstości d = 0,09 g/dm3 b)10 cm3 tlenu.