Kategorie Chemia

Oblicz objętość wodoru otrzymanego w reakcji chemicznej w podanych warunkach ciśnienia i temperatury

Zuzanna Ekspert z przedmiotu Chemia • 8745 poprawnych odpowiedziData rejestracji: 29/08/2020Łącznie podziękowań: 38,4 tys.

Cześć! Podjęłam się odpowiedzi na zagadnienie podane w tytule. Plik dodaję w załączniku – do pobrania w PDF i DOC. Pozdrawiam, Zuzanna.

Podziękowań: 90
Uznało za pomocne: 95
Pobrań: 214

Oblicz objętość wodoru(warunki normalne) otrzymanego w reakcji potasu z wodą, wiedząc , że do zobojętnienia otrzymanego wodorotlenku użyto. Zadanie 18. Oblicz objętość wodoru otrzymanego w reakcji chemicznej w podanych warunkach ciśnienia i temperatury. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca. Oblicz objętość wodoru(warunki normalne) otrzymanego w reakcji potasu z wodą, Załóż, że wydajność tej reakcji chemicznej wynosi 100%.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ✍️ Oblicz objętość wodoru (warunki normalne) otrzymanego w reakcji potasu z wodą. Napiszmy równania zachodzących reakcji: Odpowiedź na zadanie z To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum.

Oblicz objętość wodoru otrzymanego w reakcji potasu z wodą

Oblicz objętość wodoru (warunki normalne) otrzymanego w reakcji potasu z wodą, wiedząc, że do zobojętnienia otrzymanego wodorotlenku potasu. Przeprowadzono reakcję syntezy wodoru i tlenu i otrzymano 500g wody. Oblicz objętość wodoru odmierzoną w warunkach normalnych, jaka została użyta w tej. Oblicz objętość wodoru (warunki normalne) otrzymanego w reakcji potasu z wodą, jeśli do zobojętnienia otrzymanego wodorotlenku potasu użyto 2,45 g kwasu. oblicz objętość wodoru (warunki normalne)który powstaje w reakcji 5 g cynku z odpowiednią ilością kwasu azotowego (v)HNO3 .drugim produktem. Zadanie 18. Oblicz objętość wodoru otrzymanego w reakcji chemicznej w podanych warunkach ciśnienia i temperatury. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca.

W zamkniętym naczyniu o objętości V umieszczono mieszaninę

W zamkniętym naczyniu o objętości V=1dm^3 SM: W zamkniętym naczyniu o objętości V=1dm3 znajduje się hel pod ciśnieniem p=106 Pa.I kilka cm3 nasyconego roztworu azotanu(V) srebra(I). W pewnym zamkniętym naczyniu o objętości 1 dm3 umieszczono w stałej temperaturze jodowo-.Podczas ogrzewania w zamkniętym naczyniu o stałej pojemności mieszaniny tlenku węgla(IV) i wodoru w temperaturze 850°C ustaliła się równowaga reakcji.rametrami opisującymi gaz są ciśnienie (p), objętość (V), temperatura (T) oraz. W naczyniu zamkniętym tłokiem, pod ciśnieniem 9,690 · 109 Pa znajduje się. W reaktorze o pojemności 1 dm3 umieszczono 2 mole wodoru oraz 3 mole tlenu i. Do naczynia reakcyjnego o objętości 10dm3 wprowadzono 50 moli CO,

W wyniku roztwarzania glinu w kwasie chlorowodorowym

Określić charakter chemiczny wodorotlenku glinu(III). Doświadczenie 2.4.5. Roztwarzanie Zn i Cu w kwasach. Materiały i odczynniki: 2,0M roztwór kwasu. 1 g stopu miedzi z cynkiem wrzucono do kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 50 cm3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych.Niektóre metale po zanurzeniu ich w kwasie solnym roztwarzają się w nim, inne zaś nie ulegają takim przemianom. Czy można w jakiś sposób przewidzieć, W wyniku roztwarzania glinu w kwasie chlorowodorowym otrzymano wodór. opisanym procesie. b) Oblicz mas glinu użytego w reakcji z kwasem chlorowodorowym.W reakcji glinu z kwasem solnym tworzy się chlorek glinu, zaś z wodorotlenkiem sodu związek kompleksowy o nazwie tetrahydroksoglinian sodu. Glin jest metalem o.

Przygotowano wodny roztwór zawierający 0 1 mola wodorotlenku sodu

W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym. Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny. Przygotowano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) i wodny roztwór wodorotlenku sodu. Stężenie molowe jonów SO42− w roztworze kwasu siarkowego(VI) jest dwa. Do 200 gramów wodnego roztworu chlorku glinu o stężeniu 15% (w procentach masowych) dodawano porcjami wodny roztwór wodorotlenku sodu zawierający 32 gramy. Powstały osad odsączono, a do przesączu dodano roztwór zawierający 1 mol wodorotlenku wapnia (reakcja II). a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji. Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwór zawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego).

Dodaj komentarz