Kategorie Chemia

Napisz wzory sumaryczne kwasów o podanych nazwach

2.Napisz wzory sumaryczne kwasów o podanych nazwach: kwas jodowodorowy, kwas azotowy (V) i kwas siarkowy (IV).Napisz wzory sumaryczne kwasów o podanych nazwach systematycznych. a) kwas chlorowodorowy b) kwas siarkowodorowy c) kwas bromowodorowyWzory sumaryczne kwasów. H2SO4- kwas siarkowy VI H2SO3- kwas siarkowy IV HCN- kwas cyjanowodorowy. H2S – kwas siarkowodorowy. HNO2- kwas azotowy IIINazwa związku chemicznego. Wzór sumaryczny. Wzór strukturalny. kwas siarkowy(VI). H2SO4. kwas azotowy(V). HNO3. kwas siarkowodorowy. H2S. kwas węglowy.WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY ESTRU. Nazwa kwasu Węglowy. Wzór sumaryczny H 2 SO 3. C 2 H 5 OH alkohol etylowy.

Kategorie Chemia

Dwa magnesy przyciągają się świadczy to o

Dwa magnesy przyciągają się. Świadczy to o – 1 pkt. a) takiej samej objętości magnesów, b) wzajemności oddziaływań,Dwa magnesy przyciągają się. Świadczy to o: wzajemności oddziaływań, quarterfreelp i 19 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.Dwa magnesy przyciągają się. Świadczy to o:. Potarta linijka z tworzywa sztucznego przyciąga drobne skrawki papieru. Świadczy to o: answer choices.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Dwa magnesy przyciągają się. świadczy to o:Dlaczego dwa magnesy trwałe przyciągają się do siebie?. Źródłem pola magnetycznego magnesów trwałych są mikroskopijne prądy wytwarzane.

Kategorie Chemia

Zawartość azotu w jednym z tlenków azotu wynosi 30 4

Zawartość azotu w jednym z tlenków azotu wynosi 30,4%, a masa molowa tego związku chemicznego to 92g/mol. Ustal wzór rzeczywisty tego tlenku. Zawartość azotu w jednym z tlenków azotu wynosi 30,4%, a masa molowa tego związku chemicznego to Ustal wzory rzeczywisty i empiryczny tego tlenku.Zawartość azotu w jednym z tlenków wynosi 30,4% a masa molowa tego związku chemicznego to 92 g/ mol .ustal wzory rzeczywisty i empiryczny tego tlenku.zawartość azotu w jednym z tlenków azotu wynosic 30,4%, a masa molowa tego związku to 92g/mol. ustal wzór rzeczywisty i empiryczny tego związku.Zawartość azotu w jednym z tlenków azotu wynosi 30,4%, a tlenu 69,6% masa molowa związku wynosi 92 g/mol, usta wzór empiryczny i rzeczywisty tego tlenku.

Kategorie Chemia

Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu w temperaturze 20

Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w temperaturze 20*C Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.masa substancji rozpuszczanej = 204g masa roztworu – masa substancji rozpuszczanej + masa wody = 304g. Cp = 204g×100%÷304g = 67%Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu(v) potasu w temperaturze 20°C.oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (v) potasu w temperaturze 20 stopni C. Zgłoś nadużycie. Zadanie jest zamknięte.Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp 20°C wynosi 35g,co oznacza,że tyle gram tej soli znajduje się w 100g wody. Masa całego roztworu (mr) wynosi 135g.

Kategorie Chemia

Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie: A) 0,5 mola chloru B) 20 g amoniaku C) 3,01 * 10^23. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ✍️ 3. Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie:a) 0,5 mola chloru,b) 20 g. Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmie: a) 1,7g amoniaku (NH3). Odp. W warunkach nolmalnych amoniak zajmie 2,24dm3.1 mol chloru w warunkach normalnych zajmuje objętość równą 22,4 dm3, obliczamy objętość 0,5 mola chloru: Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia:.Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 33g tlenku węgla(IV) i 21g tlenku węgla(II).